Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy zobowiązani są do comiesięcznego tworzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego, zawierającego ewidencję zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT). Tym samym wszystkie firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą dołączą do systemu, którym objęte zostały już małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa.

Co to jest Jednolity Plik Kontrolny i rodzaje plików jpk

JPK jest tworzony na podstawie danych – informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorstwa za konkretny okres. JPK jest logiczną strukturą służącą do cyfrowego przekazywania danych do urzędu skarbowego. Dla wszystkich firm i branż elektroniczne rubryki danych w JPK wyglądają tak samo i znajdują się w tym samym, cyfrowym miejscu, co umożliwia ich łatwe zestawianie i porównywanie przez systemy informatyczne uzbrojone w algorytmy wyszukujące nieprawidłowości. Dlatego fiskus jest w stanie szybko i sprawnie porównywać dane od różnych firm i z różnych branż, co do czasu wprowadzenia JPK było przeprowadzane ręcznie, przez urzędników. Dzięki cyfryzacji, fiskus z łatwością wyszukuje puste faktury, niezgodnie z prawem transakcje – czyli firmy łamiące prawo podatkowe, które należy pociągnąć do odpowiedzialności prawnej, karnej i finansowej, aby ukrócić proceder.

Do 25 dnia kazdego miesiąca, przedsiębiorcy zobowiazani są do przesyłania do fiskusa JPK -VAT – plik zawierający ewidencję zakupu i sprzedaży VAT poprzedniego miesiąca (w lutym za styczeń). Od pierwszego stycznia 2018 r. także mikrofirmy – płatnicy VAT – są zobowiązani ten jeden plik na platformę Ministerstwa Finansów dostarczać bez wezwania. Jest on tworzony na podstawie tych samych danych, które są wykorzystywane do opracowania deklaracji VAT. Natomiast, mikroprzedsiębiorcy nie płacący VATu oraz płatnicy VAT, począwszy od 1 lipca 2018 r., na wezwanie organu podatkowego będą musieli dostarczać następujące pliki: JPK_FA – faktury VAT, JPK_KR – księgi rachunkowe, JPK_WB – wyciągi bankowe, JPK_MAG – magazyn, JPK_PKPiR – Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, JPK_EWP – ewidencja przychodów.

Aktualną listę obowiązujących plików JPK przedsiębiorcy mogą znaleźć na rządowych stronach w dziale „Struktury JPK”, co wskazane jest śledzić, ponieważ będą powstawały nowe struktury JPK, zaś dotychczasowe mogą podlegać modyfikacjom. Ministerstwo Finansów zapowiedziało powstanie struktury JPK Paragon, której funkcjonowanie szczególnie odczują właśnie mikroprzedsiębiorcy – każdy, nawet najmniejszy biznes zapisujący swoje operacje na kasie fiskalnej.

Czy obowiązkowa wysyłka JPK_VAT dotyczy Twojej firmy?

Zgodnie z art. 104 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnił łącznie dwa warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro

Mikroprzedsiebiorcą jest zatem każda jednoosobowa działalność gospodarcza, nawet jeżeli nie zatrudnia pracowników. Zatem od stycznia 2018 roku wszystkie firmy będą musiały sprostać obowiązkowej, co miesięcznej (bez względu na to czy deklaracje składane są kwartalnie czy miesięczne) wysyłce JPK VAT do Ministerstwa Finansów.

Sposób przekazania JPK-VAT urzędom skarbowym

Wprowadzenie Jednolitych Plików Kontrolnych przede wszystkim stanowi duże ułatwienie dla organów podatkowych, ponieważ pozwala na zautomatyzowanie weryfikacji danych podatkowych,  jak i ujednolicenia i szybszego przeprowadzania czynności kontrolnych i sprawdzających. Wprowadzenie JPK pozwoli na efektywne zarządzanie zespołami realizującymi czynności kontrolne.

Jednolite Pliki Kontrolne będą miały dodatkowo, pozytywny wpływ na działanie przedsiębiorstw, pozwolą one na przeprowadzenie wewnętrznych audytów w celu wykrycia nieprawidłowości w księgach. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli stale monitorować sytuację swojego przedsiębiorstwa.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy, przeprowadzanie elektronicznej kontroli przez organy skarbowe będzie mniej uciążliwe niż dotychczasowa forma, ponieważ nie będą one przeprowadzane, co do zasady, w siedzibie firmy. W przypadku pozytywnego wyniku audytu ingerencja organów podatkowych w firmę będzie zerowa. Fakt ten w znaczny sposób zachęca mikroprzedsiębiorców do korzystania z jednolitych plików kontrolnych, w celu ograniczenia ingerencji organów podatkowych, w czasie kontroli jak i do zapewnienia sobie bezpieczeństwa prawno-podatkowego jeszcze przed wprowadzeniem obowiązku.

Mikroprzedsiębiorcy JPK wysyłać powinni do Ministra Finansów, skąd dane zostaną przekazane odpowiednim urzędom skarbowym. Mowa tutaj o strukturze JPK_VAT czyli rejestrze sprzedaży i zakupu VAT. Podmioty zobowiązane do składania JPK, muszą obowiązkowo w formie elektronicznej dokonywać wysyłki rejestrów, w tym celu stworzona zostanie specjalna platforma, jednakże obecnie podatnicy do tego zobowiązani Jednolity Plik Kontrolny wysyłają przy pomocy podpisu elektronicznego lub ePUAP.

Potwierdzeniem poprawnej wysyłki JPK jest możliwość pobrania UPO, czyli Urzędowego Potwierdzenia Odbioru. W sytuacji, gdy konieczne jest udowodnienie, że JPK faktycznie zostało wysłane UPO chroni przedsiębiorcę potwierdzając wysyłkę dokumentów.

PC-Market 7 - jak prawidłowo wystawiać faktury pod kątem JPK

Jak wygenerować plik JPK w PC-Market? Kliknij tutaj


Aby wygenerowany z programu PC-Market plik JPK_VAT były zgodny ze specyfikacją Ministerstwa Finansów, poniżej przedstawiamy krótką informację dotyczącą sporządzania faktur:

Wykaz plików JPK dostępnych w PC-Market z rozbiciem na dokumenty wygenerowane w danym pliku:

JPK_Mag
JPK_Fa
JPK_VAT
- PZ (PZ, MP, Zwrot Dostawcym Rozbieżność z Dostawy, Dostawa Prasy i jej rozliczenie, Obrót Opakowaniami z Dostawcą, Wymiana Towaru, Bilans Wymiany Opakowań, Dostawa Paliwa),
- WZ (WZ, Obrót Opakowaniami z Odbiorcą, Zwrot Odbiorcy, Rozbieżność z Wydania),
- RW (RW, Strata, Wydanie Prezentu),
- MM (MM, MW);
- Faktura Dostawcy*
- Faktura Korygująca Dostawcy*
- Faktura Sprzedaży VAT
- Faktura Korygująca Sprzedaży VAT
- Faktura do Paragonu
- Faktura Korygująca do Paragonu
- Faktura Dostawcy*
- Faktura Korygująca Dostawcy*
- Faktura Sprzedaży VAT
- Faktura Korygująca Sprzedaży VAT
- Utargi z Kas i DrukFisk (Raporty dobowe)
- Zwroty do Paragonu

* Opcjonalnie, gdyż dokument podczas raportu/eksportu można pominąć

Jak prawidłowo (na potrzeby JPK) sporządzić dokument faktury w PC-Market:

0.D2A?OpenElement&FieldElemFormat=jpg


Jak prawidłowo (na potrzeby JPK) sporządzić dokument faktury w PC-POS:

2.3598?OpenElement&FieldElemFormat=jpg


Co zrobić, gdy firma chce otrzymać fakturę VAT do zakupionego już towaru na podstawie WZ lub paragonu:

23.3870?OpenElement&FieldElemFormat=jpgUwaga: do prawidłowego generowania plików JPK nie należy wystawiać faktur do paragonu dla firm.
Zgodnie ze strukturą JPK, sprzedaż zarejestrowana za pomocą paragonów, wykazywana jest w dokumencie Utargu z Kas i DrukFisk (Raporty dobowe). Wystawienie takiej faktury na firmę spowoduje zdublowanie danych sprzedaży, a co za tym idzie błędnie zostanie wygenerowany plik JPK.

Pamiętaj
Obowiązek wysłania wygenerowanego pliku JPK VAT mija 25 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. Jeżeli 25 dzień miesiąca wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, czas ten wydłuża się do pierwszego dnia roboczego po dniu ustawowo wolnym od pracy. Np., jeżeli w lutym 25.02 wypada w sobotę, to ostateczny termin wysłania pliku wydłuża się do poniedziałku, 27.02*
*Ordynacja Podatkowa - Art. 12 § 5 Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

Jak wygenerować plik JPK w PC-Market? Kliknij tutaj

Jak wygenerować i wysyłać pliki JPK z programu Small Business

Wysyłanie i generowanie plików JPK jest bardzo proste. Po zainstalowaniu wersji obsługującej nowy moduł, możliwość wysyłania JPK pojawi się w tym samym menu, co deklaracja VAT-7.

 

Funkcja "Wypełnij" wypełnia zarówno deklarację, jak i ewidencję do celów JPK.

Po wejściu do opcji "JPK ewidencja sprzedaży i zakupów" mamy możliwość wysłania pliku za pomocą funkcji "F10 Wyślij plik".

 

Mamy dwie możliwości wysyłki:

- URZĘDOWO - program wysyła plik do Ministerstwa Finansów

- TESTOWO - mamy możliwość weryfikacji poprawności dokumentu, bez żadnych konsekwencji podatkowych, plik zostanie przygotowany i wysłany w postaci testowej.

 

Dodatkowo program weryfikuje, czy wartość dokumentów wg pliku JPK jest zgodna z danymi zadeklarowanymi w deklaracji VAT.

 

Istnieje możliwość wysyłki pliku za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub  innego sposobu przedstawionego poniżej.

Podczas wysyłania dokumentu pojawia się monit informujący o wybranym certyfikacie. W każdej chwili możemy go zmienić na inny, korzystając z funkcji "F5 - zmień".

 

Wysłane pliki JPK są przechowywane w tabeli dostępnej w menu Tabele->JPK

 

Po wejściu do tej tabeli mamy możliwość sprawdzenia zawartości wysłanych plików, a także pobrania UPO.

UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru, jest cyfrową pieczątką, potwierdzającą przyjęcie przez urząd wysyłanego przez nas dokumentu.

Aby mieć pewność, że plik został przyjęty i jest prawidłowy, powinniśmy po wysłaniu pliku JPK pobrać UPO. Mamy w tej tabeli możliwość wydrukowania takiego potwierdzenia.

Jak wyeksportować plik JPK z oprogramowania Insert GT 

Jak wyeksportować plik JPK?

Program:  Rachmistrz Gt ,  Rewizor GT,  Subiekt Gt

UWAGA!!! Poniższa instrukcja jest tylko fragmentem pomocy dotyczącej plików JPK. Pełen artykuł pomocy jest dostępny tutaj

Eksport plików JPK można przeprowadzić na dwa sposoby:

1. Należy przejść do modułu Deklaracje i e-Sprawozdawczość - e-Sprawozdawczość JPK_VAT, a następnie kliknąć przyciskGeneruj. Podczas generowania pliku JPK w dolnej części okna należy zaznaczyć znacznik Zapisz plik na dysku. Po kliknęciu przycisku Generuj, plik JPK automatycznie zapisze się w podanej wcześniej lokalizacji.

 

2. W momencie, kiedy plik JPK był już wcześniej wygenerowany, należy przejść do modułu Deklaracje i e-Sprawozdawczość - e-Sprawozdawczość JPK_VAT, a następnie kliknąć na wybranym pliku JPK prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Eksportuj plik.

 

3. W kolejnym oknie należy wskazać lokalizacje, w której pojawi się wyeksportowany dokument JPK, a następnie kliknąć przycisk Zapisz.

Dodatkowe tematy dotyczące plików JPK:

  • Pełna instrukcja dotycząca obsługi JPK w InsERT GT. Dostępna tutaj;
  • Jak wysłać plik JPK_VAT przy pomocy podpisu ePUAP w InsERT GT? Dostępna tutaj;
  • Jak wysłać plik JPK_VAT przy pomocy podpisu kwalifikowanego w InsERT GT? Dostępna tutaj;