nowi podatnicy kasy online

KASY FISKALNE ONLINE 

Kasy fiskalne online zaczną obowiązywać od:

1 stycznia 2020 r.

 • dla podatników sprzedających paliwo
 • świadczących usługi mechaniki pojazdowej
 • wymiany opon;


1 lipca 2020 r.

 • dla świadczenia usług związanych z gastronomią (również sezonowo),
 • dla świadczenia usług związanych z hotelarstwem,
 • sprzedażą węgla;


1 stycznia 2021 r.

 • dla podatników świadczących usługi fryzjerskie,
 • dla podatników świadczących usługi kosmetyczne,
 • dla podatników świadczących usługi budowlane,
 • dla podatników świadczących usługi prawnicze,
 • dla podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów
 • branży fitness (w zakresie wstępu)

Co to są kasy fiskalne online? Jak działają?

Kasy fiskalne online mają wbudowaną funkcjonalność, która umożliwi zautomatyzowany i bezpośredni przesył danych z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Otrzymywanie i gromadzenie danych z kas online będzie stanowiło niezmiernie ważny mechanizm do przeciwdziałania zjawisku szarej strefy.

A czym kasy online różnią się od tradycyjnych kas?

 • Kasa online zapisuje kopie drukowanych dokumentów w wewnętrznej pamięci, użytkownik nie ma do niej dostępu, jedynie autoryzowany serwis kas.
 • Kasy online mają aktualizację oprogramowania zdalnie, na zasadzie automatycznego pobierania z serwera producenta nowej wersji i aktualizacji programu kasy.
 • Każda kasa fiskalna online  współpracuje z terminalem płatniczym. Ujednolicony protokół komunikacyjny sprawi, że każde urządzenie współpracuje z terminalem na zasadzie podłączenia (plug and play). Podstawowa zaleta automatycznej współpracy to brak błędów przy ręcznym wprowadzaniu kwot do terminala.
 • Na etapie uruchomienia kasy online (fiskalizacji) przekazuje do repozytorium dane o sobie i właścicielu kasy, zwrotnie otrzymując przydzielony numer ewidencyjny. W trakcie eksploatacji kasa online będzie przekazywać dane o sprzedaży.
 • Kasa będzie drukowała papierowe paragony, emitując jednocześnie dokument elektroniczny, tzw. e-paragon.

Czy dostanę ulgę na zakup kasy online?

Według projektu rozporządzenia podatnicy, którzy dokonują zakupu urządzenia fiskalnego online mogą odliczyć od podatku kwotę wydaną na zakup kasy rejestrującej w wysokości 90% ceny netto kasy (nie więcej niż 700 zł). Dotyczy to wszystkich przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy dokonują zakupu urządzenia fiskalnego i dobrowolnie wybiorą kasę online oraz tych, którzy zostali objęci obowiązkiem  posiadania kasy online. 

Jak długo można korzystać z dotychczasowej kasy, jeśli nie jest się zobligowanym do posiadania kasy fiskalnej online?

Homologacja kas fiskalnych z elektroniczną kopią paragonów wygasa 31 grudnia 2022 r. Oznacza to, że podatnicy, którzy nie muszą posiadać kas fiskalnych online mogą do tego czasu używać kas z elektroniczną kopią paragonów, aż do momentu wyczerpania się pamięci fiskalnej (czyli co najmniej 5 lat od momentu zakupu). Natomiast homologacja na kasy z papierową kopią paragonu wygasa już 31 sierpnia 2019 r. Do 30 kwietnia 2019 r. można wymieniać zapełnioną pamięć fiskalną w kasach z papierową kopią paragonu. Po upływie tego terminu nie będzie to możliwe – podatnik będzie musiał zakupić kasę z elektroniczną kopią paragonów lub kasę online (tylko na tą drugą będzie mógł otrzymać zwrot).

Dodatkowe informacje o kasach fiskalnych online

 • Czy kasy bez funkcji online mogą być kasami rezerwowymi?

Jeśli jesteś zobligowany do posiadania kasy online, kasą rezerwową również musi być kasa fiskalna online. Natomiast jeśli nie jesteś objęty obowiązkiem posiadania kasy online, twoją kasą rezerwową może być kasa fiskalna z elektroniczną kopią paragonu.

 • Jak będzie się odbywać fiskalizacja kasy online?

Przy użyciu kasy, serwisant dokona zgłoszenia podatnika do Urzędu Skarbowego, jednocześnie przekazując dane podatnika. Z repozytorium zostanie przesłany nr ewidencyjny kasy. Przyznany numer ewidencyjny zapisywany będzie w pamięci fiskalnej i chronionej kasy wraz z NIP-em podatnika. Wtedy pamięć fiskalna i tryb fiskalny zostaną uruchomione. 

 • Co będzie rejestrowała w pamięci kasa online?

Dane jakie będą gromadzone w pamięci kasy online to m.in.: paragony fiskalne, raporty dobowe, zdarzenia na kasie, a także informacje o przeglądach okresowych. Będą one wpływały do Repozytorium praktycznie w czasie rzeczywistym, oznaczone czasowo. Co ważne dla nabywców towarów i usług, dane będą anonimowe –  będzie to elektroniczny zapis paragonów bez informacji dotyczących konsumenta.

 • Czy kasa online będzie drukowała paragony papierowe?

Tak, kasa fiskalna online będzie drukowała paragony papierowe. W tym przypadku nic się nie zmienia – paragon fiskalny w formie papierowej jest dokumentem potwierdzającym dokonanie zakupu przez klienta. Jest również dowodem na zarejestrowanie transakcji na kasie fiskalnej i odprowadzenia od niej podatku. Dodatkowo będzie istniała możliwość otrzymania paragonu ma maila (tzw. e-paragon).

 • Jakie są kary za brak stosowania kas online?

W znowelizowanej ustawie o VAT znajdują się także zapisy o sankcjach. Przepisy te przewidują odpowiednio karę pieniężną w wysokości 5000 zł za wprowadzenie do obrotu kasy niespełniającej wymogów przewidzianych dla kasy online oraz karę pieniężną w wysokości 300 zł za niewykonanie obowiązkowego przeglądu technicznego kasy. 

Powyższe informacje nie są źródłem prawa i mają jedynie cel informacyjny