Kto  i kiedy musi instalować kasy online 

Gdy ustawa o VAT weszła w życie (1 maja 2019), kasy online zaczną obowiązywać od:

1 stycznia 2020 r.

 • dla podatników sprzedających paliwo
 • świadczących usługi mechaniki pojazdowej
 • wymiany opon;


1 lipca 2020 r.

 • dla świadczenia usług związanych z gastronomią (również sezonowo),
 • dla świadczenia usług związanych z hotelarstwem,
 • sprzedażą węgla;


1 stycznia 2021 r.

 • dla podatników świadczących usługi fryzjerskie,
 • dla podatników świadczących usługi kosmetyczne,
 • dla podatników świadczących usługi budowlane,
 • dla podatników świadczących usługi prawnicze,
 • dla podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów
 • branży fitness (w zakresie wstępu)

Ulgę na zakup kasy online?

Według projektu rozporządzenia podatnicy, którzy dokonują zakupu urządzenia fiskalnego online mogą odliczyć od podatku kwotę wydaną na zakup kasy rejestrującej w wysokości 90% ceny netto kasy (nie więcej niż 700 zł). Dotyczy to wszystkich przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy dokonują zakupu urządzenia fiskalnego i dobrowolnie wybiorą kasę online oraz tych, którzy zostali objęci obowiązkiem  posiadania kasy online.

Kasy fiskalne online mają wbudowaną funkcjonalność, która umożliwi zautomatyzowany i bezpośredni przesył danych z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Otrzymywanie i gromadzenie danych z kas online będzie stanowiło niezmiernie ważny mechanizm do przeciwdziałania zjawisku szarej strefy.

A czym kasy online różnią się od tradycyjnych kas?

 • Kasa online zapisuje kopie drukowanych dokumentów w wewnętrznej pamięci, użytkownik nie ma do niej dostępu, jedynie autoryzowany serwis kas.
 • Kasy online będą miały aktualizację oprogramowania zdalnie, na zasadzie automatycznego pobierania z serwera producenta nowej wersji i aktualizacji programu kasy.
 • Każda kasa fiskalna online będzie musiała współpracować z terminalem płatniczym. Ujednolicony protokół komunikacyjny sprawi, że każde urządzenie będzie współpracowało z terminalem na zasadzie podłączenia (plug and play). Podstawowa zaleta automatycznej współpracy to brak błędów przy ręcznym wprowadzaniu kwot do terminala.
 • Na etapie uruchomienia kasy online (fiskalizacji) przekaże do repozytorium dane o sobie i właścicielu kasy, zwrotnie otrzymując przydzielony numer ewidencyjny. W trakcie eksploatacji kasa online będzie przekazywać dane o sprzedaży.
 • Kasa będzie drukowała papierowe paragony, emitując jednocześnie dokument elektroniczny, tzw. e-paragon.

Jednolity Plik Kontrolny – Nowy obowiązek prawny dla MŚP od 2017

Dodatkowy obowiązek dla małych i średnich firm. Do tej pory przepisy te obowiązywały jedynie duże przedsiębiorstwa. W 2017 roku MŚP czeka wdrożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Kluczowe zadanie JPK polega na przekazywaniu organom podatkowym informacji drogą elektroniczną. Czynności te będą możliwe do wykonania jedynie za pomocą odpowiednio przygotowanych systemów informatycznych. .

W związku ze zmianą ustawy "Ordynacja podatkowa" z dnia 10 września 2015, obowiązkiem sporządzania JPK od 1.07.2016 objęte zostały duże przedsiębiorstwa. W następnej kolejności JPK będzie obowiązywał małe oraz średnie przedsiębiorstwa (od 1.01.2017), a następnie mikro przedsiębiorstwa (od 1.07.2018).

Kogo dotyczy Jednolity Plik Kontrolny? -Jakie obowiązki będą czekać przedsiębiorców korzystających z oprogramowania:

Elektroniczna forma kontaktu powinna przełożyć się na skrócenie czasu pracy związanego z rozliczeniami, a także na zmniejszenie uciążliwości i docelowo na ograniczenie kosztów. Przekazanie JPK organowi podatkowemu skróci również czas ewentualnych kontroli organów kontrolujących w siedzibie podatnika. Korzystanie z JPK obejmuje bowiem nie tylko rozliczanie podatku od towarów i usług, ale także inne podatki, szeroko rozumianą weryfikację ksiąg rachunkowych oraz ewidencji podatkowych

Wprowadzenie JPK należy traktować jako kolejny etap w rozwoju komunikacji na linii podatnik-urząd. Warto zatem przygotować się do koniecznych zmian od strony merytorycznej, jak i technologicznej.

Trzeba przy tym pamiętać, że obowiązek dostosowania się do regulacji zawartych w nowej ustawie spoczywa w całości na podatniku.

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jak wygenerować i wysłać

 

Nowi poddatnicy w 2015 - 2018

Informujemy, że od 1 stycznia 2015 r. obowiązkowi ewidencji na kasach fiskalnych bez względu na wysokość osiąganych obrotów będą podlegać m.in. lekarze, fryzjerzy i doradcy podatkowi. Obowiązkowi ewidencji na kasach fiskalnych bez względu na wysokość osiąganych obrotów będzie podlegać sprzedaż perfum i wód toaletowych oraz zapisanych i czystych nośników danych cyfrowych i analogowych. Kasy będą musiały też mieć warsztaty motoryzacyjne, wulkanizatorzy, stacje badań technicznych pojazdów; obowiązek ten będzie dotyczyć także lekarzy, dentystów, doradców podatkowych, prawników (z wyjątkiem notariuszy), zakładów fryzjerskich i kosmetycznych.  Ponadto zwolnienie stracą zakłady gastronomiczne, zarówno stacjonarne, jak i zajmujące się usługami cateringu (z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów lub w stołówkach szkolnych czy uczelnianych).
W trosce 
o przedsiębiorców, którzy będą musieli instalować kasy fiskalne, ministerstwo dało im czas na dostosowanie się do nowych obowiązków. Będą mieli oni prawie dwa miesiące na przygotowanie się do ewidencjonowania obrotów na kasie. Dwa miesiące na wprowadzenie kas będą też mieli podatnicy, którzy rozpoczną prowadzenie działalności objętej ewidencją po 1 stycznia 2015 r. 

Zostało zachowane kryterium obrotu dla wszystkich podatników, którzy prowadzą sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych, powinni zacząć stosować kasy fiskalne, jeżeli ich obroty przekroczą 20 tys. zł lub proporcjonalnie niższą kwotę w przypadku podatników, którzy rozpoczęli działalność w trakcie roku. 
 

Rozporządzenia Ministra Finansów z na lata 2015 – 2017 – jakie grupy usługowe, zgodnie z projektem zostaną objęte
od 1 marca 2015 r. obowiązkiem posiadania kas fiskalnych, niezależnie od obrotu: 
 

DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE

Działalność prawnicza

adwokaci, radcowie prawni, komornicy, sędziowie polubowni, rzecznicy patentowi, radcowie prawni, mediatorzy sądowi

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

doradztwo podatkowe i reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi, przygotowywanie dokumentów o dochodach osób i firm w celach podatkowych, działalność biegłych księgowych i biegłych rewidentów

OPIEKA ZDROWOTNA

Praktyka lekarska ogólna

porady lekarskie, diagnostyka oraz leczenie świadczone przez lekarzy ogólnych

Praktyka lekarska specjalistyczna

porady, diagnostyka i leczenie świadczone przez lekarzy specjalistów, włączając chirurgów

Praktyka lekarska dentystyczna

praktyki dentystyczne o charakterze ogólnym lub specjalistycznym np. periodontologia, ortodoncja, operacje dentystyczne

HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

naprawy mechaniczne, naprawy elektryczne, naprawy elektronicznych systemów wtryskowych, przeglądy, naprawy nadwozia, naprawy części, mycie, polerowanie itp., lakierowanie i malowanie, naprawy szyb i okien, naprawy siedzeń samochodowych, naprawy opon i dętek, zakładanie lub wymiana, wykonywanie zabiegów antykorozyjnych w pojazdach samochodowych, z wyłączeniem motocykli, instalowanie części i akcesoriów w pojazdach samochodowych (niebędące częścią procesu produkcji), z wyłączeniem motocykli.

TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Działalność taksówek osobowych

działalność polegającą na wynajmowaniu samochodów osobowych i furgonetek (< =3,5 t) z kierowcą.

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

rozkładowe dalekobieżne przewozy autobusowe, wynajem autobusów z kierowcą, przewozy wycieczkowe i turystyczne oraz inne okazjonalne przewozy autobusowe kursujące bez ustalonego rozkładu, autobusowe przewozy szkolne i pracownicze, działalność kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich pod warunkiem, że nie są częścią miejskiego lub podmiejskiego systemu komunikacji, przewozy wahadłowe między portem lotniczym a stałymi punktami w centrum miasta.

POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

mycie, obcinanie i układanie, czesanie, suszenie, farbowanie, prostowanie włosów, wykonywanie trwałej ondulacji oraz podobne czynności świadczone dla mężczyzn i kobiet, golenie i przycinanie brody, masaż twarzy, manicure i pedicure, robienie makijażu itp., pozostałe zabiegi kosmetyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

restauracje, kawiarnie, fast food, bary mleczne, bary szybkiej obsługi, lodziarnie, pizzerie, żywność na wynos, restauracje lub bary w środkach transportu, wykonywaną przez oddzielne jednostki

Ruchome placówki gastronomiczne

obwoźni sprzedawcy lodów, wózki z żywnością, przyczepy gastronomiczne, przygotowywanie żywności na straganach

 

Nowe przepisy mają zobowiązać ww grupy usługowe m.in. lekarzy, fryzjerów, kosmetyczki czy mechaników
 do korzystania z kas fiskalnych już od 1 dnia sprzedaży detalicznej, najpóźniej od 1 marca 2015 r.

Ważna zmiana dotyczy też likwidacji obecnego zwolnienia tych podatników, którzy świadczą usługi dla niewielkiej liczby odbiorców (rocznie liczba świadczonych usług udokumentowanych fakturami nie przekracza 50, liczba odbiorców mniejsza niż 20) – od 2015 r. również będą musieli posiadać kasy fiskalne. 

Obecnie zwolniona z ewidencjonowania przy pomocy kasy fiskalnej jest m.in. sprzedaż energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe i finansowe, usługi wiązane z obsługą rynku nieruchomości, sprzedaż wysyłkowa (gdy płatność następuje na rachunek bankowy). Ze zwolnienia związanego z obrotami w wysokości 20 tys. zł nie mogą natomiast korzystać taksówkarze czy przedsiębiorstwa świadczące usługi przewozu pasażerskiego.

Minister finansów w rozporządzeniach wskazuje, jaka sprzedaż może być zwolniona ze stosowania kas, a jaka musi być ewidencjonowana bez względu na wysokość obrotów. 
Proces
legislacji Rozporządzenia można śledzić na stronach: http://legislacja.gov.pl/lista/502/projekt/233391

a jego treść: http://www.mf.gov.pl/documents/766655/7564007/Rozporzadzenie_zwolnienia_2015-2016.pdf

Duża część  Podatników ma problemy z ogólnymi przepisami dotyczącymi instalacji urządzeń fiskalnych. Aby bez kłopotów i zgodnie z obowiązujacymi przepisami zainstalować odpowiednią kasę fiskalną najlepiej skorzystać z pomocy doświadczonej i sprawdzonej  firmy. 
Nasza firma oferuje:
- pomoc przy wyborze urządzenia odpowiedniego do charakteru prowadzonej działalności
- największy wybór kas i drukarek fiskalnych w najlepszych cenach. (od ręki kilkadziesiąt modeli)
- pomoc w uzyskaniu ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej
- wypełnienie niezbędnych dokumentów
- programowanie, szkolenie i fiskalizacja w cenie urządzenia fiskalnego 

W naszej ofercie  posiadamy kasy fiskalne już od 690zł netto (849zł brutto z vat):   kasy fiskalne     kasy fiskalne Posnet     kasy fiskalne Elzab     kasy fiskalne Novitus

Proponujemy zapoznać się z naszymi propozycjami:

 
 
 

Na co zwracać uwagę przy zakupie kasy fiskalnej?

Kopia elektroniczna czy kopia papierowa (tradycyjna) w kasie fiskalnej?
Tradycyjne kasy fiskalne z kopią papierową posiadają 2 rolki papieru, jedna rolka na paragony dla klientów, druga rolka jako kopia dla Urzędu Skarbowego. Rozwiązanie to zgodnie z najnowszymi przepisami Ministerstwa Finansów, wymaga składowania zadrukowanych rolek papieru z paragonami przez 5 lat podatkowych. Podatnik jest odpowiedzialny za należyte przechowywanie rolek fiskalnych, w odpowiednich warunkach, tak żeby zapewnić ich czytelność przez cały okres składowania (5 lat podatkowych). Zadrukowane rolki są do wglądu na każde życzenie Urzędu Skarbowego.
Kasy z  kopią elektroniczną paragonu posiadają tylko jedną rolkę papieru na paragony dla klientów, kopia wydruku  jest zapisywana na wbudowanej karcie pamięci SD. Karta pamięci ma najczesciej pojemność 2GB ( można zapisać zawartość co najmniej 3330 standardowych rolek papieru) i pozwala na zapis około miliona paragonów co wystarcza na całą żywotność kasy. Szersza rolka papieru najczęsciej 57mmm zastosowana w urządzeniach z kopią elektroniczną gwarantuje również krótsze paragony. W większości urządzeń stosuje sie rolki dłuższe od dotychczasowej co zmniejsza częstotliwość wymiany papieru, zapewnia szybszą i bardziej płynną obsługę klientów. Eliminujemy tym samym konieczność przechowywania rolek paragonów, obniżając koszty eksploatacji urządzenia nawet o połowę w porównaniu z kasą tradycyjną. Na życzenie można w każdej chwili wydrukować z kopii elektronicznej dowolny paragon lub raport.  

Ilość zaprogramowanych towarów oraz ilość wystawianych paragonów.
Kasy fiskalne mają określoną ilość towarów (rekordów) które można na nich zaprogramować, są to tzw. kody PLU. Innym bardzo istotnym parametrem jest ilość drukowanych paragonów dziennie. W kiosku ruchu nie będziemy wystawiać paragonów na dużą kwotę, ale za to będziemy ich wystawiać bardzo dużo (drobna sprzedaż), co należy wziąć pod uwagę przy zakupie kasy. Przy zakupie kasy dedykowanej do małego ruchu, a bardzo intensywnej jej eksploatacji po 2-3 latach możemy mieć problemy z mechanizmami drukującymiczy klawiaturą, co może nas narazić na wysokie koszty naprawy. Wybierając kasę należy pamiętać o tym żeby dobrać urządzenie które ma bazę towarową znacznie wiekszą od tej którą chcemy na kasie zaprogramować, ponieważ w czasie eksploatacji kasy dochodzą nowe towary/usługi które nalezy doprogramować, a pojemności kasy nie da się powiększyć jedynie wymienić na kasę z wiekszą baza PLU. Jeżeli prowadzimy gospodarkę magazynową, to każdy produkt musi być na kasie zaprogramowany osobno, np. serek wiśniowy Bacoma 300g, serek wiśniowy ZOTT 500g, serek wiśniowy Jogobella 300g, itp. Kasa musi posiadac wtedy bardzo dużą bazę towarową i wspólpracować z urządzeniami peryferyjnymi jak czytnki kodów kreskowych, waga, komputer. 

Kasa pracuje z sieci czy z baterii. Wydajność baterii.
Jeżeli kasa ma być przenośna lub pracować w miejscu w którym są problemy z dostawą prądu, warto zwrócić uwagę na wydajność wbudowanego akumulatora. Zgodnie z przepisami MF, wszystkie kasy fiskalne dopuszczone do użytku w Polsce po 2001roku  muszą mieć wbudowany akumulator, który wystarcza na wystawienie min. 200 paragonów bez podłączenia do sieci zasilania. Większość kas tradycyjnych (z papierową kopię elektroniczną) spełniają ten warunek ale tylko przy sprzyjających warunkach otoczenia  W trudniejszych warunkach wydajność akumulatora w rzeczywistości jest bardzo słaba. Dobrym rozwiązaniem jest zakup kasy z elektroniczną kopią paragonów, ponieważ zastosowano w nich rozwiązania wystarczające na wydruk ok. kiluset paragonów bez podłączenia do sieci zasilania. Są również mniej wrażliwe na warunki otoczenia.

Współpraca z urządzeniami peryferyjnymi
Jeżeli urządzenie ma współpracować z komputerem lub czytnikiem kodów kreskowych, to należy już teraz wybrać model który umożliwia takie podłączenie. W przyszłości nie ma możliwości rozbudowania kasy o taką funkcjonalność. Warto tutaj zwrócić uwagę na ilość dostępnych złącz i upewnić się że wystarczy ich dla wszystkich urządzeń które planujemy podłączyć. Najlepiej zaufać naszej firmie w skompletowaniu zestawu do obsługi takiego sklepu,czy supermarketu

Ile kosztuje pierwsza kasa fiskalna?
Wybór urządzeń jest tak duży że trudno byłoby tutaj opisać wady i zalety każdego z nich, lepiej skontaktować się z naszym handlowcem, który szybko dobierze nam urządzenie do naszych potrzeb. Przy zakupie  pierwszego urządzenia fiskalnego przysługuje max.90% zwrotu ceny netto zakupu przy czym nie więcej niż 700 zł. Orientacyjnie postarajmy się policzyć jaki jest rzeczywisty koszt urządzenia fiskalnego, bo jak się okazuje jego cena nie do końca jest jego rzeczywistym kosztem. Zróbmy porównanie na przykładzie 4 różnych cen kas fiskalnych. 

 

Kasa 1

Kasa 2

Kasa 3

Kasa 4

Cena zakupu netto

771,55 zł

990 zł

1 290 zł

1 590 zł

Cena zakupu brutto

949,00 zł

1 217,70 zł

1 586,70 zł

1 955,70 zł

Podatek VAT

177,45 zł

227,70 zł

296,70 zł

365,70 zł

Zwrot z US

(max.90% ceny netto
nie więcej niż 700 zł)

694,40 zł

700 zł

700 zł

700 zł

Podatek 18%

(środek trwały jednorazowego odliczenia)

138,88 zł

178,20 zł

232,20 zł

286,20 zł

Rzeczywisty
koszt
kasy fiskalnej

-61,73 zł

111,80 zł

357,80 zł

603,80 zł

Jak widać najdroższa w zestawieniu kasa 4, to wydatek prawie 2 tys. zł, co daje prawie 1000 zł brutto więcej niż za najtańszą kasę 1.

Są to kwoty które musimy wyłożyć kupując kasę fiskalną, ale:

 • jeżeli jesteś płatnikiem VAT to odliczysz sobie podatek VAT.
 • Jeżeli jest to Twoje pierwsze urządzenie fiskalne to otrzymasz do 700 zł zwrotu z Urzędu Skarbowego, niezależnie czy jesteś tzw. "watowcem" czy nie. Ten odpis przysługuje każdej firmie,która zgłosiła zakup pierwszych urządzeń fiskalnych. Jeżeli kupujesz 1 kasę to otrzymasz do 700zł zwrotu z US, jak kupujesz np. 5 kas to otrzymasz do 5x700 zł zwrotu z US (90% wartości ceny ale nie więcej niż 700zł/urządzenie).
 • Jeżeli jesteś małym podatnikiem (obrót roczny do 1,2 mln Euro) to możesz kasę zaliczyć jako środek trwały odliczając 18% jej ceny zakupu (dla firm rozliczających się na zasadach stopni podatkowych) lub 19% (dla firm rozliczających się na zasadach podatku liniowego)

Jak widać na przykładzie powyższej tabeli nie da się ukryć że im tańsza w zakupie kasa tym niższy rzeczywisty koszt kasy fiskalnej, ale przy spełnieniu ww. założeń różnice w cenie nie są już tak duże, a rzeczywisty koszt obniżył się o prawie 1,4 tys. zł w przypadku najdroższej w zestawieniu kasy 4.
Z powyższych wyliczeń wynika, że przy zakupie kasy fiskalnej należy większą uwagę zwrócić na jakość i funkcjonalność kasy, a nie na niewielkie różnice w cenie urządzenia.
Dlatego nasza firma proponuje urządzenia fiskalne sprawdzonych renomowanych polskich producentów, które charakteryzują sie dużą funkcjonalnością i bardzo małą awaryjnością. 

Dla naszych Klientów udzielamy wszelkich informacji związanych z dopełnieniem obowiązku fiskalizacji zgodnie z aktualnymi przepisami Ministerstwa Finansów. Doświadczeni pracownicy są gwarancją wysokiej jakości usług wdrożeniowych i serwisowych, podpartym kilkunastoletnim doświadczeniem w branży. W cenie poza samym urządzeniem fiskalnym gwarantujemy Państwu szkolenie z obsługi kasy, programowanie podanych przez Państwa towarów,  fiskalizację urządzenia oraz przygotowanie dokumentów niezbędnych w Urzędzie skarbowym w celu zarejestrowania kasy.

 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym 
tel. 46 8742466, e-mail: biuro@elektronik-brzeziny.pl
lub kierownikiem serwisu kas fiskalnych - Dariusz Szczesek GSM 601 291371 

 

***   Powyższe informacje nie są źródłem prawa i mają jedynie cel informacyjny   ***