Okazja cenowa! http://www.elektronik-brzeziny.pl/176-thickbox_default/konsola-kupca-obsluga-sieci-sklepow.jpg View full size
INSOFT

KONSOLA KUPCA - Obsługa sieci sklepów

ID produktu: INSOFT_KONSOLA_KUPCA

Konsola Kupca jest rozwiązaniem przeznaczonym dla sieci sklepów. W połączeniu z oprogramowaniem PC-Market 7 pracującym w sklepach lub w lokalnych centralach rozwiązanie takie zapewnia pełną centralizację sieci. Jest to rozwiązanie zarówno dla sieci sklepów, które posiadają sklepy własne jak również sklepy pracujące w modelu franczyzowym.

More details

quantity up quantity down

Cena brutto: 5 258,25 zł 5 535,00 zł -5%

Oprogramowanie dla centrali sieci sklepów.
 

Konsola Kupca – jest to system do obsługi centrali sieci sklepów. Dzięki swojej uniwersalności Konsola Kupca umożliwia zbieranie danych i zarządzanie różnymi typami sklepów, supermarketów i punktów handlu detalicznego oraz zapewnia wymianę danych z zewnętrznymi systemami ERP. 

Konsola Kupca umożliwia centralne zarządzanie listą towarów oraz cenami. Wykazy centralne pozwalają na szybkie porównanie aktualnych cen, ilości itd na poszczególnych sklepach. Centrala może m.in.: 
- zablokować przyjęcie na sklepie w cenie innej, niż wynegocjowana z dostawcą 
- zablokować przyjęcie na sklepie od dostawców innych, niż zakontraktowani 
- narzucić ceny detaliczne 
- wycofać towar z oferty.

Konsola Kupca umożliwia centralne zarządzanie listą kontrahentów. Kontrahent wprowadzony w centrali zostanie automatycznie rozprowadzony po bazach wszystkich sklepów. W centrali można sprawdzić, jak wyglądają obroty z dostawcą lub producentem towaru.

Konsola Kupca umożliwia centralne zarządzanie kartami stałego klienta i systemem lojalnościowym. Centrala posiada możliwość analizy wszystkich wizyt klienta, może naliczać punkty klientowi, ustalać indywidualne rabaty dla klienta i reguły, wg których te rabaty mają być naliczane. 

Konsola Kupca obsługuje centralne zamówienia i dostawy. Centrala może odbierać ze sklepów zamówienia, następnie na ich podstawie generować zbiorcze zamówienia do dostawców. 

Konsola Kupca wyposażona jest w system analiz i raportowania: analizuje m.in. współpracę z dostawcami i producentami, stany towarów, sprzedaż, ceny, marże i wiele innych parametrów ułatwiających kontrolę nad dzialalnością handlową.

Cena systemu jest zalezna od zainstalowanych aplikacji - w celu wyceny systemu prosimy o kontakt biuro@elektronik-brzeziny.pl lub tel 601 291-371

Wyceniona wersja składa się z: Konsola Kupca
  Centrala Sieci Sklepów wyposażonych w PC-Market 7  wersja 1-stanowiskowa.Oprogramowanie dla sieci sklepów

Jak to działa ?

Obsługa sieci sklepów może przebiegać wg różnych schematów organizacyjnych. Dlatego oferujemy zestaw rozwiązań dopasowanych do konkretnej struktury i sposobu organizacji sieci.

Typowe schematy stosowane w sieciach sklepów:

PC-Market 7 ze zdalnym zarządzaniem cenami na kasach

PC-Market 7 z modułem do zdalnego zarządzania cenami na kasach przeznaczony jest dla sieci sklepów wyposażonych wyłącznie w kasy. W sklepach nie ma komputerów na zapleczu. Komputer z programem PC-Market 7 jest umieszczony w Centrali sieci lub w jednym ze sklepów. Kasy komunikują się z centralą poprzez modemy lub poprzez sieć rozległą (Internet). W sklepie może pracować jedna lub więcej kas - w programie istnieje możliwość grupowania kas. Więcej.

PC-Market 7 w Centrali i Mini-Market w sklepach

Rozwiązanie zaprojektowane do obsługi małych i średnich sieci sklepów. Mini-Market to przejrzysty i funkcjonalny system za pomocą którego możemy obsłużyć sieć sklepów branżowych. W takim modelu rolę centrali dla programów Mini-Market pełni program PC-Market 7. Dzięki temu w centrali automatycznie możemy skorzystać z wszystkich funkcjonalności i modułów jakie oferuje PC-Market 7, a dzięki modułowi do zdalnego zarządzania cenami możliwe jest prowadzenie indywidualnej polityki cenowej dla każdego ze sklepów. Rozwiązanie to polecamy dla sklepów własnych lub ścisłej franczyzy, gdzie autonomia sklepu jest mocno ograniczona na rzecz Centrali. Więcej.

Konsola Kupca w centrali - PC-Market 7 w sklepach

Rozwiązanie dla sieci sklepów zrzeszających sklepy własne lub franczyzowe - o różnym stopniu autonomii. Konsola Kupca 7.3 to m.in.: centralne zarządzanie listą towarów i cenami, centralne zarządzanie listą dostawców, centralne zarządzanie kartami stałego klienta, centralne zamówienia i dostawy, raporty zbiorcze i analityczne. Konsola Kupca zarządza sklepami wyposażonymi w oprogramowanie PC-Market 7, dzięki czemu sklepy mogą działać zarówno w modelu scentralizowanym jak i w oparciu o znaczną autonomię i samodzielność decyzyjną. Więcej.

Konsola Kupca w centrali sieci - PC-Market w centralach lokalnych

Rozwiązanie przeznaczone dla większych sieci sklepów. W połączeniu z oprogramowaniem PC-Market 7 pracującym w lokalnych centralach oraz oprogramowaniem Mini-Market pracującym na sklepach rozwiązanie takie zapewnia centralizację sieci oraz możliwość budowy struktury hierarchicznej. Centrala sieci sprawuje nadzór nad pracą lokalnych central, a te z kolei sprawują ścisły nadzór nad pracą każdego sklepu. Centrala może zarządzać asortymentem i cenami, prowadzić analizy i podejmować decyzje zaopatrzeniowe, natomiast zadania personelu w sklepie są skupione wokół sprzedaży i obsługi klienta. 

Jeżeli Centrala używa systemu ERP, wówczas Konsola Kupca zapewnia współpracę i wymianę danych pomiędzy systemem ERP a oprogramowaniem obsługującym sklepy. Więcej.

System ERP w centrali z interfejsem Insoft

Jeżeli Centrala używa systemu ERP (np. SAP, Oracle, MS Dynamics, Impuls BPSC i inne), wówczas poprzez dedykowany interfejs Insoft można nasze oprogramowanie na sklepach połączyć z takim systemem w jeden organizm. Współpraca z systemami ERP jest możliwa w każdym powyżej wymienionym rozwiązaniu, tzn. w interfejs można wyposażyć Konsolę Kupca lub PC-Market 7 pracujące w Centrali. Nasze oprogramowanie zainstalowane w centrali zapewnia wówczas współpracę i uzupełnienie systemu ERP w specyfice obsługi sprzedaży detalicznej. Więcej.Oprogramowania dla sieci sklepów zapewnia m.in.:

Podgląd ile sklepy zarobiły – program podaje na bieżąco, jakie sklepy miały obroty i jaką marżę zrealizowały na sprzedanych towarach

Bieżący stan kas – w każdej chwili widać ile pieniędzy powinno się znajdować w kasetkach w każdym ze sklepów

Oszczędność czasu na wprowadzaniu dokumentów dostaw w sklepach – dzięki wprowadzaniu dostaw w centrali i potwierdzaniu poprawności dostaw na sklepie przy pomocy kolektorów (nie przepisuje się danych)

Zachętę dla klientów do częstych zakupów – dzięki Systemowi Lojalnościowemu wprowadzonemu na poziomie centrali i w poszczególnych sklepach.

Podgląd stanów towarów - na bieżąco, w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można błyskawicznie zadecydować o dodatkowej dostawie lub przerzuceniu towaru Pomiędzy sklepami.

Wersje wielojęzykowe – umożliwia to wprowadzenie jednolitego systemu dla całej sieci sklepów niezależnie od lokalizacji.Składniki systemu dla sieci placówek handlowych


Konsola Kupca – centrala dla sieci sklepów, umożliwia personelowi centrali sieci sklepów prowadzenie kartotek towarowych, ustalanie cen sprzedaży, organizowanie promocji, zarządzanie zakupami poprzez kontrakty zakupowe oraz szeroki zakres raportowania i analiz. 

Mini-Market pozwala slupić całą uwagę personelu sklepu na prowadzeniu sprzedaży i obsłudze klienta; wszystkie inne procedury są uproszczone i zautomatyzowane, np. zamawianie i przyjmowanie towaru do sklepu.

PC-Market 7 – ułatwia zarządzanie sklepem niezależnym lub skupionym w luźnej franczyzie. Może też pełnić rolę centrali dla programów Mini-Market i/lub magazynu centralnego.

Cena systemu jest zalezna od zainstalowanych aplikacji - w celu wyceny systemu prosimy o kontakt biuro@elektronik-brzeziny.pl lub tel 601 291-371


Brak komentarzy od klienta w tym momencie.

Napisz swoją recenzję

KONSOLA KUPCA - Obsługa sieci sklepów

KONSOLA KUPCA - Obsługa sieci sklepów

Konsola Kupca jest rozwiązaniem przeznaczonym dla sieci sklepów. W połączeniu z oprogramowaniem PC-Market 7 pracującym w sklepach lub w lokalnych centralach rozwiązanie takie zapewnia pełną centralizację sieci. Jest to rozwiązanie zarówno dla sieci sklepów, które posiadają sklepy własne jak również sklepy pracujące w modelu franczyzowym.

Napisz swoją recenzję

24 Inne produkty w tej samej kategorii: